تبلیغات
تورك آغیت گؤركسؤزو - حضرت علی اکبر نوحه‌لری
سه شنبه 1 دی 1388

حضرت علی اکبر نوحه‌لری

   نوشته شده توسط: حسین محمودی    

بۇردا حضرت علی اکبر(ع) نوحه‌لرین نوحه قوْشارلارێمێزدان الده ائده‌بیله‌رسیز

 

 1)  قوْشار: انور اردبیلی

 

علـی سـن کفن گئییبسه‌ن، ائیله‌سین نه چاره لئیلا

دایــان حســرتیلـه ائتسیـن، سنـه بیـر نیظـاره لئیـلا

بۇردا حضرت علی اکبر(ع) نوحه‌لرین نوحه قوْشارلارێمێزدان الده ائده‌بیله‌رسیز

 

1)  قوْشار: انور اردبیلی

 

علـی سـن کفن گئییبسه‌ن، ائیله‌سین نه چاره لئیلا

دایــان حســرتیلـه ائتسیـن، سنـه بیـر نیظـاره لئیـلا

 

منی گؤرمه‌گه گلیبسه‌ن، بدنونده خلعت اوْغلۇم

آناوێلا بئش دقیقه، اوْتۇر ائیله صحبت اوْغلۇم

اله چوْخ چتیندی دۆشسۆن، بئله بیر سعادت اوْغلۇم

سنی گؤرسه قان ایچینده، گؤره‌جک دوباره لئیلا

 

نئجه ائیله‌ییم تحمّل، بۇ فراق-ی-جاوداندا

منیم عزّتیم بیلیرسن، سنه بسته‌دیر جاهاندا

اۆره‌گیم فرحله‌نَردی، یۆزیوه باخان زاماندا

دۆشۆر ایندی گۆل یۆزۆنده‌ن اَبدی کناره لئیلا

 

یئری وار غموندا ناله‌م، گر اۇجالسا آسمانه

صفحات-ی-زندگیمی، عوض ائیله‌دی زمانه

بیلیره‌م کی خوْش گۆنۆمده‌ن، منه قالمادێ نیشانه

نه قده‌ر وار عؤمری داییم، گله‌ر آه-وْ-زاره لئیلا

 

منی آغلادێر علاقه‌م، سنه کشف‌دیر قضایا

اۆره‌گیم دۇتۇبدۇ رعشه، بدنیم اسیر سراپا

نفسیم دۆشۆبدۆ تنگه، اؤلۆره‌م یوْخۇمدۇ یارا

یئری واردێ خئیمه‌لرده، دۆشه ایحتیضاره لئیلا

 

دانێشام سؤزۆم سنیله، اۆره‌گیمده وار مفصّل

ولی ائیلیره‌م خولاصه، سنی ائتمه‌ره‌م معطّل

بیلیره‌م قَییتمه‌گۆن یوْخ، سنین ای قتیل-ی-اوّل

یاخێن اوْلدۇ باشه قاره، سالا بخت-ی-قاره لئیلا

 

سنی ای غزال-ی-زیبا، سالار اوْوچێلار کمه‌نده

باشێما سالار قرآنی، باشۇوا قێلێج اَنه‌نده

چێخارام اؤزۆمده‌ن اکبر، باشۇن اۆستۆنه گله‌نده

نئجه تاب ائده‌ر باشۇندا، گؤره واردێ یاره لئیلا

 

دؤز اوْ قدری تار-ی-زۆلفۆن، علی بیر داراخلایێم گئت

قوْی اؤپۆم دوْداقلارۇندان، سنی بیر قۇجاقلایێم گئت

الیوی نئچه دقیقه، سینه‌م اۆسته ساخلایێم گئت

بۇ غموندا گؤر دۆشۆبدۆر، نه قده‌ر فیشاره لئیلا

 

2)  قوْشار: نخستین اردبیلی

 

اکبـر دیلـه گـل، غمـزده لئیلانـی دانێشـدێر

آچ قانلێ گؤزۆن بۇ ائوی ویرانی دانێشدێـر

 

چسبنده ائدیب بیربیرینه لب‌لریوی قان

دیلده‌ن سنی نه نوع سالێب فرقه‌ی-ی-عُدوان

یا اینکه سێنێب قلبون آنوْندان سنه قۇربان

دیندیرمه منی زینب-ی-عُلیانی دانێشدێر

 

قان پرده چکیب گیزله‌نیب آی ماه جمالون

هرچه باخێرام گؤرمۆره‌م اوْل هاشیمی خالون

هیجران یئلی خاموش ائله‌ییب شمع-ی-وصالون

سن‌سن آناوێن شمع-ی-فروزانی دانێشدیر

 

ای شمع-ی-شبستان سنی کیم ائیله‌دی خاموش

قێرمێز سنه گئیدیردی آنوْن اوْلدۇ سییه‌پوش

باخدێقجا سنه محنت-وْ-دردیم ائله‌ییر جوش

قلبیم آلێشێر بۇ دل-ی-سوزانی دانێشدێر

 

کیم وار کیمه ایظهار ائله‌ییم دردیمی بیر بیر

منله‌ن دیله گلمیرسن اوْغۇل منده نه تقصیر

هئچ من دئمیره‌م من آنوْوام بیر منی دیندیر

آغوشیوه آل اصغر-ی-عطشانی دانێشدێر

 

کم نور ائله‌ییبسه‌ن گؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

کشف ائیلییه‌بیلمه‌م سؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

من کی دئمیره‌م تک اؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

بیر عدّه گؤزۆ یاشلێ پریشانی دانێشدێر

 

باخدۇقجا سنه ائیله‌ییره‌م قلبده‌ن افسوس

عؤمرینده‌ن ائدیب درد-وْ-غمون لئیلینی مأیوس

جیسمیم ائله‌ییب خسته اوْلان روحیمی محبوس

قوْیما علی روحیم اوْلا زندانی دانێشدێر

 

عفو ائیله اوْغۇل قالدێم اگرچه گئجه گلدیم

واللاهی اێشێقلێ گۆنۆم اوْلدۇ گئجه گلدیم

گلدیم باشێوێن اۆستۆنه امّا نئجه گلدیم

منده‌ن خبر آل سن بۇ قضایانی دانێشدێر

 

3)  قوْشار: سیّد تقی سیفی اردبیلی

 

گلئیدی لئیلی جانینه، گؤزۆن فداسی اکبریم

اوْلۇبدۇ باشێوێن قانێ، الون حناسی اکبریم

 

تالانمێسان ورق-ورق، چمنده یاسمن کیمی

جهانه بیر اوْغۇل گله‌ر، مگر دوباره سن کیمی

نه بیر آنا اسیر اوْلار، کمند-ی-ظۆلمه من کیمی

سالار شراره عالمه، اۆره‌ک نواسی اکبریم

 

اوْن سگگیز ایلدی من سنون، انیس-وْ-غمگسارۇوام

دیندیر منی گؤزل بالا، اسیر-ی-داغدارۇوام

سن مست-ی-کردگارسن، منده سنون خمارۇوام

دۇر دۇت الیمده‌ن ای منیم، الیم عصاسی اکبریم

 

عبانی یۆزده‌ن آچ باخێم، تئلوندا نقش اوْلان قانا

آن دئ سسله سن منی، هوسله من دئییم جانا

اؤپۆم اوْ قانلێ گؤزلرون، سێزێلدایێم یانا-یانا

سالێندێ باشێمه دئییم اوْغۇل قاراسێ اکبریم

 

قوْیما اوْ قانلێ کێپرێگۇن، پرده چکه گؤز اۆستۆنه

بۇندان علاوه غملرون، کؤز قالێیا کؤز اۆستۆنه

قوْی بیر یارالێ باشێوێ، ایندی آلێم دیز اۆستۆنه

گؤر نئجه دیلده لئیلینین، وار اوْخشاماسێ اکبریم

 

دیداریوه اگر علی، گله‌نده قالمێشام دالا

نفسده‌ن آز قالێر منی، بۇ غملی آیرێلێق سالا

ایجازه وئر یانا-یانا، آیاغێوێ اؤپۆم بالا

یوْخ سنده‌ن اؤزگه لئیلی‌نین، بیر آشناسێ اکبریم

 

دانێش بیرآز دیلونداکی، اوْلان ملالیوی بیلیم

هؤرۆگۆمۆ آچێم علی، دوْداغێوێن قانێن سیلیم

ثوابی واردێ لۆطف ائله، یۆزۆمه گۆل قێزێل گۆلۆم

اوْلسۇن گۆله‌ن یۆزۆن منه، وصلت نداسی اکبریم

 

درخت-ی-باغ-ی-عؤمریده‌ن، گۆل-ی-مُرادی درمه‌دیم

توْیۇندا لاله یاندێرێب، گلین هؤرۆگۆ هؤرمه‌دیم

بخت اوْتاغێن آچاندا سن، الی حنالی گؤرمه‌دیم

ساغالمایاندێ قلبیمین، بۇ بیر یاراسێ اکبریم

 

منیم اۆره‌کده دردیمی، فراق اوْدۇن چکه‌ن بیله‌ر

اوْغۇل دالێجا دائما"، یوْللارا گؤز تیکه‌ن بیله‌ر

پرپر اوْلان گۆلۆن غمین، شئیدا بیله‌ر، اکه‌ن بیله‌ر

آنانێ فوری پیر ائده‌ر، هیجران بلاسی اکبریم

 

باشیوه قاتلون وۇرۇب، جدّون علی کیمی یارا

اۆستۆمه قَیته‌ریب منیم، بخت آینامێ پارا-پارا

سن هارا نازنین اوْغۇل، قانه باتان عبا هارا؟

یاراشمئییر وجودیوه، بۇ توْی لیباسی اکبریم

 

دارێخدێ قلبیمین باشێ، دانێش منیله گۆل یۆزه

اوْ قاره زۆلفێوێ بالا، بۇ قدری سالما گۆل یۆزه

آدامسێزام، کؤمه‌کسیزه‌م، بیر باخ منیله گؤز-گؤزه

گلئیدی سینه‌مه دئییم، گؤزۆن قاداسێ اکبریم


برچسب ها: حضرت علی اکبر (ع) ، شاعران مرثیه سرای ترک ، سید تقی سیفی اردبیلی ، انور اردبیلی ، نخستین اردبیلی ، اشعار نوحه ترکی ، شعر عاشورائی ، شعر ترکی ، ادبیات مرثیه ترکی ، اردبیل ، شاعران مرثیه سرای اردبیل ، متن نوحه ترکی ،

دنبالک ها: اوخشاما ،

Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:58 ب.ظ

Perfectly expressed genuinely. .
cialis generico online cialis 30 day sample cialis australia org low dose cialis blood pressure safe dosage for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis free trial cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices in england when can i take another cialis
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 12:23 ق.ظ

Kudos. Good stuff.
cialis 5 mg effetti collateral comprar cialis 10 espa241a buy cialis online legal cialis generic availability cialis daily dose generic female cialis no prescription cialis 30 day sample generic cialis review uk cialis arginine interactio fast cialis online
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:03 ق.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your website in internet explorer, would check this?
IE still is the marketplace leader and a huge part of folks
will leave out your magnificent writing due to this problem.
How much can you grow from stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 12:07 ب.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm
having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
Sherrie
جمعه 16 تیر 1396 06:13 ب.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked
submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm
not writing all that over again. Regardless, just wanted to
say wonderful blog!
rosaleeengels.beeplog.com
چهارشنبه 14 تیر 1396 07:20 ق.ظ
Hi there, its pleasant post about media print, we all know media is a impressive
source of data.
Wilburn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:52 ب.ظ
Very good information. Lucky me I ran across your site by
accident (stumbleupon). I've book-marked it for later!
پنجشنبه 25 آذر 1389 08:31 ق.ظ
...
اولدو نیسگیل منه ائتمه دیم طوی سنه
گؤرمه دین طوی حناسی گئیمه دین طوی لیباسی
اولدو ائی گول بدن طوی لیباسین کفن
گئتدی عؤمروم صفاسی گئیمه دین طوی لیباسی
آز قالیبدیر بالا طوی اوتاغین اولا
کربلانین میناسی گئیمه دین طوی لیباسی
ائی گولی غونچه لب اولدو ویران عجب
ظولم ایله خانمانیم اود دوتوب یاندی جانیم

چکدیم اون سگگیز ایل زحمتین هر قبیل
حاصیلیم اولدو غملر ائی جیگر بند مادر
ائیله دی شؤعله ور قلبیمی سر به سر
دردی هیجرانین اکبر ائی جیگر بند مادر
نئیله رم من بالا منقذ بی حیا
باشووا وورسا خنجر ائی جیگر بند مادر
وار یئری یئکسره،اوج ائده گؤیله ره
داد و آه و فغانیم اود دوتوب یاندی جانیم

حئیف او زیبا اوزه حئیف او شهلا گؤزه
حئیف او خط و او خاله آز قالیب قانه باتسین
اولماز ایدیم ریضا زولفونه توز قونا
حئیف او موشگین کولاله آز قالیب قانه باتسین
دیلروبا قامتین مه لیقا صورتین
ظولم ایله میثلی لاله آز قالیب قانه باتسین
ائیله ییر دم به دم حال قلبیم رقم
دیدئیی خون فیشانیم اود دوتوب یاندی جانیم
پنجشنبه 25 آذر 1389 08:31 ق.ظ
...
واردی حقی بالا ائتسه آه و نوا
بزم غم قورسا لئیلا ساچلارین یولسا لئیلا
چوخ چتیندیر بو غم وار یئری دم به دم
باشینا وورسا لئیلا ساچلارین یولسا لئیلا
اولدو باد خزان باغ وصله وزان
حقی وار سولسا لئیلا ساچلارین یولسا لئیلا
گؤرمهییر گؤزلریم تیتره ییر دیزلریم
گئتدی تاب و توانیم اود دوتوب یاندی جانیم

صبر ائله بیر دایان قوی من نا توان
ائیله ییم شانه زولفون وای باتار قانه زولفون
قلبیمه غم دولوب عؤمردور چون اولوب
کؤنلومه خانه زولفون وای باتار قانه زولفون
کؤنلومه قان دولور چونکو آماج اولور
تیغ بوررانه زولفون وای باتار قانه زولفون
اؤلدورور غم منی بیرده سالیم سنی
گؤرمه یه یوخ گؤمانیم اود دوتوب یاندی جانیم
...
پنجشنبه 25 آذر 1389 08:30 ق.ظ
سلام بونوحه نی آتامین ال یازما گلچینینده ن سیزه گؤنده ریره م.سنیرام قوشاری ناصر اردبیلی اولا.آللاه اجریزی وئرسین.

صبر ائله اکبریم ائی ملک منظریم

گئتمه ائی نو جوانیم اود دوتوب یاندی جانیم

قوی من ناتوان گؤزده اشگ روان

باشووا بیر دولانیم اود دوتوب یاندی جانیم


ائی منه شمع محفل فرقتین اولدو موشگول
آز قالیب قانه باتسین ظولم الیله بو کاکول

اولمرم من نده ن سن گئییبسن کفن
عزم مئیدان ائده رسن اؤلمه یه سن گئده رسن
دؤزمه ییر هئچ آنا بو ملاله بالا
قلبیمی قان ائده رسن اؤلمه یه سن گئده رسن
مادر زاریوی زار و غم خواریوی
خانه ویران ائده رسن اؤلمه یه سن گئده رسن
من نئجه صبر ائدیم بو ملاله دؤزوم
سخت اولوب ایمتحانیم اود دوتوب یاندی جانیم
...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر